...

Advokat2_preview.jpgHenning Bjercke

bjerke[1].jpg
Henning Bjercke ble uteksaminert ved universitetet i Oslo som cand.jur i 1994. Har siden arbeidet i både offentlig og privat sektor.

  Tidligere arbeidserfaring:
  

 1994-1997 Byfogden i Oslo  
 1997-2001 Skatteoppkrever i Rælingen kommune  
 2001-2006 Kemner i Skedsmo kommune  
 2006-2009 Advokat i Advokatfirmaet Næss, Lærum & Lier AS  
 2009-2009 Engasjement, Politijurist, Romerike Politikammer  
 2009 - Egen virksomhet


                     Utdanning:
                     1994 Cand. Jur., Universitetet i Oslo

                     Spesialfag: selskapsrett

                     Valgfag: Boligrett

...
Advokatfirmaet Bjercke
Postboks 328
2001 LILLESTRØM
Tlf. 977 31981

post@advokatbjercke.no


medlem_farger_web.png